ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΤΗ Δ.Α.

Αγαπητοί/ες αναγνώστες/τριες, συμμετέχοντες με διάφορους τρόπους στην προσπάθεια της Δέφτερης Ανάγνωσης [Δ.Α.]

Αγαπητοί ενδιαφερόμενοι πολίτες,

Η Δέφτερη Ανάγνωση είναι μέσο εναλλακτικής ενημέρωσης, προϊόν συλλογικής εργασίας και εκφράζει ένα χώρο ευρύτερου προβληματισμού για το Δημόσιο λόγο. Τον Γενάρη έκλεισε 7 χρόνια κυκλοφορίας και προσφοράς εναλλακτικών αναγνώσεων και οπτικών της επικαιρότητας και κατατάσσεται σήμερα ανάμεσα στα πρώτα μέσα όσον αφορά την αναγνωσιμότητα μέσω των κοινωνικών δικτύων. Η Δέφτερη Ανάγνωση βασίζεται εξ ολοκλήρου στην εθελοντική εργασία και στην προσφορά όσων μπορούν και θέλουν.

Ασχολείται με τις οπτικές και εμπειρίες ταξικών, πολιτικών και πολιτιστικών (ή άλλων μορφών) κοινωνικών ομάδων, ή/και μειονοτήτων οι οποίες αποκλείονται, στοχοποιούνται, λογοκρίνονται, και άρα η φωνή τους αποσιωπάται ή δεν φτάνει στη Δημόσια Σφαίρα.


Οι αναλύσεις έχουν ως αφετηρία την αποδόμηση των ιεραρχικών δομών εξουσίας, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η διαφθορά και η διαπλοκή επιχειρούν τη διατήρηση των προνομιακών τους θέσεων και τη διασφάλιση των οικονομικών τους συμφερόντων μέσα από την προώθηση πολιτικών που τις ευνοούν.

Σε αυτό το πλαίσιο εντείνονται και σχέσεις εξάρτησης που έχουν τα ΜΜΕ με αυτούς τους κύκλους και οδηγούν σε ένα περαιτέρω αυξανόμενο καθεστώς ελεγχόμενης πληροφόρησης και λογοκρισίας του γενικότερου πλαισίου το οποίο είναι απαραίτητο για να κατανοηθούν οι αποσπασματικές πληροφορίες.

Η προσπάθεια που γίνεται στη Δέφτερη Ανάγνωση δεν αφορά απλώς την παραγωγή άρθρων, αλλά και την αμφίδρομη διάχυση πληροφοριών και συζήτησης με τη συμμετοχή της ευρύτερης κοινότητας με αποτέλεσμα να λειτουργά ως μέσο διεύρυνσης του διαλόγου θεμάτων που αφορούν τη Δημόσια Σφαίρα, αλλά και ως σημείο αναφοράς ενός ευρύτερου διαλόγου.

Μετά από μια σχετική συζήτηση στην ομάδα που διαχειρίζεται την εβδομαδιαία έκδοση, και με δεδομένα κάποια τεχνολογικά προβλήματα, αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε την μέθοδο του crowd funding ως την πιο αρμόζουσα για ένα εναλλακτικό έντυπο, ταγμένο στη διαμόρφωση ενός πιο δημοκρατικού πλαισίου στη Δημόσια Σφαίρα με παρεμβάσεις από τα κάτω.


Η οικονομική ενίσχυση της Δέφτερης Ανάγνωσης [πέρα από τη δεδομένη εθελοντική εργασία/προσφορά] υιοθετήθηκε για να αντιμετωπιστούν μια σειρά από ζητήματα και εισηγήσεις:

  1. Η τεχνολογική αναβάθμιση, πέρα από την συναισθηματική σχέση με τα «παλαιολιθικά» μας κομπιούτερ, θα βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία της έκδοσης στο ίντερνeτ.
  2. Υπάρχει αρκετό καιρό τώρα η εισήγηση για μια σειρά έντυπων εκδόσεων, οι οποίες θα περιλαμβάνουν κείμενα, τα οποία συνθέτουν ενότητες και ίσως αρμόζει περισσότερο να ενταχτούν σε σειρά εκδόσεων με την ανάλογη επιμέλεια. Και όταν το θέμα πάει τυπογραφείο, η εθελοντική εργασία απαιτεί και χρηματική ενίσχυση.
  3. Υπάρχουν επίσης διάφορες εισηγήσεις για τη δημιουργία μιας σειράς ντοκιμαντέρ για θέματα τα οποία καλύπτει η Δέφτερη και τα οποία σαφώς λογοκρίνονται από τα καθεστωτικά ΜΜΕ που έχουν απόλυτο έλεγχο μέχρι τώρα στην τηλεοπτική εικόνα.
  4. Με δεδομένο ότι το site της Δέφτερης Ανάγνωσης το παρακολουθούν και τουρκοκύπριοι, και γενικότερα η έκδοση προσβλέπει στο να απευθύνεται σε όλο τον κυπριακό πληθυσμό, έχει τεθεί και το ζήτημα μεταφράσεων κειμένων στα τουρκικά [όπως και της μετάφρασης τουρκοκυπριακών κειμένων σε πιο σταθερή βάση], αλλά και της εν δυνάμει ύπαρξης δίγλωσσων εκδόσεων. Μια τέτοια εργασία, όμως, προϋποθέτει και το αναγκαίο χρηματικό απόθεμα για τις μεταφράσεις.